Program | FSV UK

Program Zimní školy žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2020


Program Zimní školy žurnalistiky 2020 se v současnosti vytváří. Pro orientaci Vám poslouží program Letní školy žurnalistiky 2019.


 


V pondělí 26. 8. od 9:45 se v budově Hollar konal seminář PhDr. Jana Jirků "Kvalita profesionální žurnalistické produkce pod tlakem na rychlost"

Náplň semináře:

Soupeření o pozornost publika se s aktuálním vývojem médií a žurnalistiky stává jedním ze základních rysů novinářské profesní kultury. Kdo přijde s informací jako první, má šanci připoutat k ní větší podíl příjemců než konkurence. Tlak na rychlost ovšem přináší i negativní důsledky, které se odrážejí na mediální produkci. Účastnice a účastníci letní školy budou v rámci semináře nejprve stručně seznámeni s tématem formou přednášky, která bude obsahovat i praktické ukázky kvalitativních odchylek. Následně jim bude zadán úkol, aby v předloženém vzorku denního tisku a v obsahu zpravodajských serverů hledali různorodé nedostatky. Na závěr svá zjištění předloží a okomentují.


V pondělí 26. 8. od 13:00 proběhly Tvůrčí dílny zaměřené na literárně-dramatickou tvorbu a práci s hlasem pod vedením prof. MgA. Davida Jana Novotného.

Cílem kurzu je ověřit a podnítit literární a fabulační schopnosti uchazečů o studium žurnalistiky a jejich kreativitu: studenti dostanou tematické zadání, aby si mohli dle vlastního výběru vyzkoušet rozličné formy krátkého literárního textu a rozmanité literární žánry určeno pro rozhlas. Texty v rozsahu 2500 znaků, které vzniknou na místě, se následně nahrají v rozhlasovém studiu a při jejich rozboru a komentování si studenti ověří, zda se jejich záměr zdařil a pakliže ne, dozví se, kde jsou strukturální, formální nebo stylistické chyby.


V úterý 27. 8. se od 9:00 hod. v Rozhlasové a televizní laboratoři studeti zúčastní semináře PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaše, Ph.D. „Tvůrčí dílny: příprave rozhlasového interview (host: Taťána Míková)“

Náplň semináře:

Studenti se v rámci kurzu seznámí se základy hlasové kultury, práci za mikrofonem, obecnými zásadami přípravy rozhlasového rozhovoru. Poznají různé druhy rozhovorů i dalších rozhlasových žánrů. Nabyté vědomosti a praktické dovednosti si odzkouší při přípravě a nahrávání portrétního rozhovoru Taťány Míkové.


V úterý 27. 8. a ve středu 28. 8. se v Rozhlasové a televizní laboratoři konaly semináře Mgr. Veroniky Mackové a Mgr. Františka Gély „Televizním reportérem na zkoušku“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náplň semináře:

Praktický workshop se zaměří na základy televizní práce reportéra.

Studenti se naučí:

Výstupem tohoto kurzu byl ucelený zpravodajský blok včetně studia (moderátor), st-up (reportér/redaktor) a namluvené (ustříhané) zpravodajské reportáže.


Letní škola žurnalistiky bude probíhat v následujících prostorách:


Fakulta sociálních věd UK

Rozhlasová a televizní laboratoř (RTL)

Celetná 20

116 36 Praha 1

Popis cesty:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fakulta sociálních věd UK

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1

mapa zde; virtuální prohlídka zde.

Popis cesty: