Program | FSV UK

Program Zimní školy žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2020


Předběžný program Zimní školy žurnalistiky naleznete níže. Upozorňujeme, že může docházet k drobným úpravám a změnám.


1. den (pondělí 3. února)

• Příjezd (ubytování)

• 15:00 – 16:00 Slavnostní přivítání účastníků, představení, informace o programu (budova Hollar, místnost č. 115)

• 16:00 – 18:00 Zpravodajství, publicistika, etika – workshop, doc. Osvaldová (budova Hollar, místnost č. 115)


2. den (úterý 4. února)

• 09:30 – 11:00 Tvůrčí dílny: Příprava rozhlasového interview, dr. Lovaš (RTL)

• 11:00 – 12:00 Rozhovory s hosty ZŠŽ pod dohledem dr. Lovaše (RTL) : Jiří Václavek

• 12:00 – 13:00 Rozhovory s hosty ZŠŽ pod dohledem dr. Lovaše (RTL) : Daniela Písařovicová

• 13:00 – 14:00 Oběd

• 14:00 – 15:00 Rozhovory s hosty ZŠŽ pod dohledem dr. Lovaše (RTL) : Linda Bartošová

• 15:00 – 16:00  Tvůrčí dílny: Příprava rozhlasového interview, dr. Lovaš (RTL)

• 16:30 – 18:00 Úvod k mobilnímu žurnalismu, role novináře, kamera, střih – dr. Lokšík (RTL)


3. den (středa 5. února)

• 09:00 – 11:30 Tvůrčí dílny: Literárně – dramatická tvorba a práce s hlasem, prof. Novotný (RTL)

• 11:30 – 13:00 Oběd

• 13:00 – 14:00 Úvod k mobilnímu žurnalismu, role novináře, kamera, střih – Mgr. Macková (RTL)

• 14:00 – 16:00 Tvůrčí dílny, dr. Lovaš, L. Bajaník (RTL)

• Od 16:30 – Beseda s dr. Václavem Moravcem


4. den (čtvrtek 6. února)

• 09:00 – 12:00 Televizním reportérem na zkoušku – natáčení v terénu (RTL)

• 12:00 – 13:00 Oběd

• 13:00 – 17:00 Televizním reportérem na zkoušku – střih a zpracování materiálu, Mgr. Macková, dr. Lokšík (RTL)

• 17:00 – 18:30 Evaluace výstupů

• Od 19:00 Večeře, beseda s pedagogy, studenty žurnalistiky a absolventy Letní/Zimní školy žurnalistiky FSV UK (Café - Pub Atmosphere)


5. den (pátek 7. února)

• 9:00 – 13:30 dr. Jirků a bc. Šimková (přednáška, exkurze v redakci Seznam zprávy)

• 13:30 – 14:00 Slavnostní zakončení, evaluace, předání absolventských certifikátů

• Odjezd


Po příjezdu a úvodu bude následovat workshop doc. PhDr. Barbory Osvaldové "Zpravodajství, publlicistika, etika". Seminář se bude konat v místnosti č. 115 v budově FSV UK Hollar na Smetanově nábřeží.


V úterý 4. 2. se v Rozhlasové a televizní laboratoři studenti zúčastní semináře PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaše, Ph.D. „Tvůrčí dílny: příprava rozhlasového interview"

Náplň semináře:

Studenti se v rámci kurzu seznámí se základy hlasové kultury, práci za mikrofonem, obecnými zásadami přípravy rozhlasového rozhovoru. Poznají různé druhy rozhovorů i dalších rozhlasových žánrů. Nabyté vědomosti a praktické dovednosti si odzkouší při přípravě a nahrávání portrétního rozhovorů s hosty Zimní školy žurnalistiky.


Ve středu 5. 2.. od 9:00 proběhnou Tvůrčí dílny zaměřené na literárně-dramatickou tvorbu a práci s hlasem pod vedením prof. MgA. Davida Jana Novotného.

Cílem kurzu je ověřit a podnítit literární a fabulační schopnosti uchazečů o studium žurnalistiky a jejich kreativitu: studenti dostanou tematické zadání, aby si mohli dle vlastního výběru vyzkoušet rozličné formy krátkého literárního textu a rozmanité literární žánry určeno pro rozhlas. Texty v rozsahu 2500 znaků, které vzniknou na místě, se následně nahrají v rozhlasovém studiu a při jejich rozboru a komentování si studenti ověří, zda se jejich záměr zdařil a pakliže ne, dozví se, kde jsou strukturální, formální nebo stylistické chyby.


Rovněž ve středu 5. 2. od 13:00 budou následovat Tvůrčí dílny vedené PhDr. ThMgr. Mgr. Karolem Lovašem, Ph.D. a slovenským moderátorem, komentátorem a pedagogem Mgr. Ľubomírem Bajaníkem


Ve úterý 4. 2. a ve čtvrtek 6. 2. se v Rozhlasové a televizní laboratoři budou konat semináře Mgr. Veroniky Mackové a PhDr. Mgr. Martin Lokšíka "Televizním reportérem na zkoušku"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náplň semináře:

Praktický workshop se zaměří na základy televizní práce reportéra.

Studenti se naučí:

Výstupem tohoto kurzu bude ucelený zpravodajský blok včetně studia (moderátor), st-up (reportér/redaktor) a namluvené (ustříhané) zpravodajské reportáže.


Poslední den, tedy v pátek 7. 2., bude následovat půldenní blok s názvem "Novinářská konvergence a její profesní i ergonomické aspekty" (Smíchov, Radlická 3294/10, Anděl, 150 00 Praha 5)

1) ZPRAVODAJSKÉ BLOGY A JEJICH VÝZNAM V ŽURNALISTICKÉ PRODUKCI
Bc. Karolína Šimková, Aktuálně.cz

Cílem semináře je seznámit přítomné s problematikou blogů, přiblížit jim jejich vývoj a vazbu na profesionální novinářskou produkci. Specifické postavení mezi blogy mají tzv. zpravodajské blogy, které mohou fungovat jako zdroj informací pro jejich přímé konzumenty, ale mohou se stávat zdrojem informací také pro další profesionální zpravodajské zpracování. Některé zpravodajské blogy, které se označují anglickým termínem j-blogs, dokonce vytvářejí samotní profesionální novináři. Součástí semináře bude i pojednání o etických a profesních aspektech zpravodajských blogů.

2) ERGONOMICKÁ KONVERGENCE NA VLASTNÍ OČI ANEB PRÁCE V CENTRALIZOVANÉ ZPRAVODAJSKÉ MÍSTNOSTI
PhDr. Jan Jirků, Ph.D., KŽ IKSŽ FSV UK; Bc. Karolína Šimková, Aktuálně.cz

Seminář zařazený na úvod této části programu stručně objasní problematiku ergonomické konvergence. Nabídne typologii zpravodajských místností včetně příkladů a pojednání o výhodách či nevýhodách jednotlivých uspořádání pracovního prostředí profesionálních novinářů. Následně proběhne exkurze do newsroomu Seznam zpráv, které může posloužit jako ukázka, jak funguje centralizovaná zpravodajská místnost. V budově bude připravena prohlídka s výkladem a diskusí.


Zimní škola žurnalistiky bude probíhat v následujících prostorách:


Fakulta sociálních věd UK

Rozhlasová a televizní laboratoř (RTL)

Celetná 20

116 36 Praha 1

Popis cesty:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fakulta sociálních věd UK

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1

mapa zde; virtuální prohlídka zde.

Popis cesty: